VH 2005 (Praha, 23. 4. 2005)

Jednotlivé dokumenty související se zasedáním valné hromady 2005 je možné stáhnout pomocí následujících odkazů.

Zápis jednání.

Zpráva o činnosti ADV za období mezi valnými hromadami.

Zpráva o hospodaření ADV

Usnesení valné hromady ADV

Rezignace Jaroslavy Simonové na členství v prezidiu ADV

Rezignace Petra Plaňanského na členství v prezidiu ADV

Rezignace Bohumila Bulíře na členství v prezidiu ADV