Programové prohlášení ADV

Toto programové prohlášení bylo schváleno Valnou hromadou dne 18. 5. 2002 v Praze.
  • Asociace pro domácí vzdělávání vznikla v květnu 2002 jako dobrovolné sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání.
  • Asociace pro domácí vzdělávání je služebná organizace, která vznikla pro to, aby prosazovala právo rodičů zvolit jak, kde a jakým způsobem budou jejich děti vzdělávány.
  • Usiluje o to, aby domácí vzdělávání bylo jedním z mnoha způsobů, jak lze v naší zemi naplnit právo dětí na vzdělání. Zároveň usiluje o to, aby se domácí vzdělávání stalo standardní a nedílnou součástí českého vzdělávacího systému.
  • Usiluje o rozšíření možnosti legálně vzdělávat děti v rámci DV na prvním, druhém i středním stupni.
  • Nabízí podporu a informace těm, kdo se pro domácí vzdělávání teprve rozhodují.
  • Aktivně vytváří platformu pro veřejnou diskusi otevřenou všem zájemcům o domácí vzdělávání – ať už jde o rodiče, ředitele škol, pedagogy, studenty, odborníky, politiky i nejširší veřejnost.
  • Poskytuje pravdivé informace o domácím vzdělávání široké veřejnosti a sice formou tiskových prohlášení, rozhovorů ve sdělovacích prostředcích a veřejných přednášek zástupců ADV.
  • Pokouší se o restauraci tradičních hodnot spojených s rodinou, navrácení důležitosti a postavení ve společnosti, které rodině skutečně náleží – místa základní stavební buňky společnosti, jež je hodna veřejné podpory, úcty a ochrany.