Usnesení valné hromady 2002 (Praha, 18. 5. 2002)

Usnesení Valné hromady ADV, konané dne 18. 5. 2002 v Praze

Valná hromada Asociace pro domácí vzdělávání:

 • S c h v á l i l a "Volební a jednací řád ADV" (viz příloha)
 • S c h v á l i l a "Stanovy ADV (viz příloha)
 • Z v o l i l a prezídium ADV včetně náhradníků, a to ve složení: Petr Plaňanský, David Floryk, Jaroslava Simonová, Bohumil Bulíř, Brigita Ptáčková, Tomáą Flégr (náhradník), Jiří Bakončík (náhradník)
 • Z v o l i l a dozorčí radu ADV včetně náhradníků, a to ve složení: Iva Fejfarová, Jiří Bešta, Radka Čejková, Antonín Jančařík (náhradník)
 • V z a l a na vědomí informaci prezídia o zvolení prezidenta a viceprezidenta, a to: Jaroslava Simonová, prezidentka, Bohumil Bulíř, viceprezident
 • P o v ě ř i l a prezídium předložením "Stanov ADV" v platném znění MV ČR.
 • R o z h o d l a o členském příspěvku ADV, a to ve výši 100 Kč pro řádného člena.
 • P o v ě ř i l a prezídium neprodleně vstoupit v jednání s M©MT ČR o podmínkách financování pokusného ověřování DV ve školním roce 2002/03.
 • U l o ž i l a prezídiu po dobu průběhu PO DV trvat na platnosti podmínek, za nichž bylo PO DV zahájeno a usilovat o jeho rozšíření na druhý stupeň ZŠ.
 • U l o ž i l a prezídiu usilovat o takovou podobu školského zákona, která bude odpovídat cílům ADV.
 • U l o ž i l a prezídiu neprodleně zahájit jednání o vstupu ADV do AZŠ.
 • U l o ž i l a prezídiu oslovit veškeré subjekty, které se angažují na poli domácího vzdělávání s cílem koordinovat činnost.
 • U l o ž i l a prezídiu založit a zveřejnit číslo bankovního spojení a zahájit výběr členských příspěvků.
 • U l o ž i l a prezídiu usilovat o co nejširší komunikaci s odbornou i laickou veřejností.
 • U l o ž i l a prezídiu urychleně aktivovat webovou stránku ADV, případně registrovat doménu ADV.
 • U l o ž i l a prezídiu usilovat o změnu ústavně zakotvené "povinné školní docházky" ve prospěch "povinného vzdělávání".
 • U l o ž i l a prezídiu vypracovat e-mailový adresář členské základny a všech orgánů ADV a minimálně jednou měsíčně informovat o činnosti ADV.

V Praze 18. května 2002