Proč v současnosti probíhají inspekce domácího vzdělávání v mnoha školách

 Do současné doby neměla inspekce vytvořenou metodiku kontroly domácího vzdělávání a proto kontrolovala při inspekci ve školách jen administrativu. V roce 2016 provedla ČŠI tematickou inspekci individuálního vzdělání ve všech školách a vytvořila závěrečnou zprávu s doporučením pro školy a ministerstvo. Zpráva je k dohledání. Letos v únoru vytvořila inspekce modul individuální vzdělávání, podle kterého inspektoři postupují, když dorazí na periodickou nebo školou vyžádanou inspekci do školy. Nyní modul ověřují a dolaďují ve školách, kde jsou na běžných inspekcích.

 Modul obsahuje interaktivní dotazník pro rodiče, pro ředitele, sadu otázek pro školu o průběhu vzdělávání a hodnocení, instrukce jak a jakou dokumentaci kontrolovat (přijetí, povolení individuálního  vzdělávání, způsob a formuláře hodnocení ...), požadavek rozhovoru "na živo" s několika (2+1náhradní) rodinami ...

 

 Požadavek inspektorů ČŠI předat kontakty na všechny rodiny v IV ve škole
Dotazník rodičům posílá přímo inspekce, vyplnění je dobrovolné, inspekce předpokládá 2/3 návratnost. Pokud si nebude rodina v rámci GDPR  přát, aby kontakty na ni získala další osoba, měla by to škola vědět a oslovit ji sama.

 Požadavek inspektorů ČŠI navštívit rodinu doma.
Inspekce může přijít tam, kde probíhá vzdělávání, tedy do komunitních skupin i rodin. Ve Školském zákoně v paragrafech o inspekci se píše, že rodina nemusí souhlasit s návštěvou a místo toho přijde do školy a přinese portfolio. Je to tak nastavené od doby, kdy se do paragrafu 41 Individuální vzdělávání přidával druhý stupeň zš, inspekce to ví a určitě to oslovenou rodinu ani školu neohrozí, neví to někteří rodiče a ředitelé. Jednejte tedy vstřícně, korektně a neváhejte využít svých práv.

 

 Doporučuji vstřícné jednání a uvádění do problematiky v souvislostech a historickém kontextu, ne jen odpovědi na ne vždy přesně formulované otázky.

 

 Inspektoři modul teprve ověřují, informace posílají na ústředí, není to tedy součást běžné inspekce, zatím jen doplněk. Domnívám se, že stejně jako inspektoři, můžete své postřehy a připomínky uplatnit i vy.

 

 Přeji zajímavé zážitky a nová přátelství při vzdělávání inspektorů (mám to za sebou a bylo to fajn)
Judita 

Zadej otazku

Dobrý den,

vaše otázky prosím posílejte na

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Děkujeme.

ADV

Aktuální informace o druhém stupni

Aktuální informace o druhém stupni jsou zveřejňovány zde.