Konference Domácího vzdělávání 2014

Srdečně vás zveme 

na 

KONFERENCI DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 
Naším cílem je společně se sejít, popovídat si o našich starostech a zároveň uvidět, že nejsme jediní, kdo má takové starosti. Také bychom vás rádi obohatili o nové vědomosti a dovednosti, které byste mohli použít při vzdělávání svých dětí. Proto jsme pozvali nejen rodiče, kteří mají mnohaleté zkušenosti s domácím vzděláváním, ale také na slovo vzaté odborníky vyučující na vysokých školách.
 
Kdy: 14. - 15. listopadu 2014
Kde: Bratrská škola, Praha 7 a Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 8
 
Pro více informací pište na: lucie.bestova(zavináč)domaciskola.cz

Zahájení školního roku 2014/2015 v Zákolanech

Program:

Sobota 27. 9. 

10 – 13     Valná hromada ADV (rodiče) – letos volíme část prezídia
13:00        Předání pamětních listů letošním prvňáčkům (jen přihlášeným předem)
13 - 17      Slavnostní zahájení školního roku – Letem českým historickým světem
19 – 21     Večerní společné posezení a povídání o tom, co domácoškolácké rodiče zajímá. Časová hranice konce povídání není stanovena ;o)

 

Neděle 28. 9. 

cca 9 – 14  Pokračování předcházejícího večera s burzou otázek, odpovědí a nápadů týkajících se DV. Všechny příspěvky vítány.

 

Pozvánka na valnou hromadu ADV

Zveme srdečně všechny rodiče doma vzdělávaných dětí, zájemce a příznivce domácí školy na valnou hromadu Asociace pro domácí vzdělávání.

Kdy: 27.9.2014 od 10:00 hodin

Kde:  v Zákolanech, ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany, Zákolany 50, 27328

Prezidium ADV

 

 

 

Konference Domácího vzdělávání 2013

Zveme vás na konferenci domácího vzdělávání, která se bude konat v Bratrské škole v Praze 7, Rajská 3.

 

Program

pátek 15. 11.

 

19 – 21 hodin -  Software pro děti – Jakub a Dáda Guttnerovi   (plenární program)

 

sobota 16. 11.

 9 – 10,45 hodin  Povídání s psychologem PhDr. Václavem Mertinem o DV

 

11 – 11,50 hodin 1. blok seminářů

 

1. Jak se můžeme stát týmem aneb nebojme se překážek – Petr Plaňanský

2. Montessori pomůcky a jak je využít v DV – Dája Klímová

3. Domácí vzdělávání ve světě – Yvona Kostelecká

12 – 13 hodin2. blok seminářů

 

1. Projektové vyučování a jak do něj zapojit předškoláka – Jitka Klimecká

2. Zkušenosti s domácím vzděláváním v Německu – Jotham Brause

3. Jak přežít se sedmi dětmi a k tomu doma vzdělávat na 1. a 2. stupni – Aleš Kuchynka
podkladové materiály zde 

 

13 – 14 hodin – přestávka

 

14 – 16 hodin  Unschooling – funguje na 1. i 2. stupni ZŠ? - Lucie Groverová -  plenární program

 

16 – 17 hodin – ukončení konference

 

Vstupné: 150Kč (členové ADV 50Kč)

 

Při každém programu můžete počítat s následnou diskusí.

Po dobu konference si budete moci zakoupit pomůcky na výuku angličtiny od Angličtina-Hry.cz a knihy z nakladatelství Samuel. Tyto produkty si můžete předem objednat a na konferenci si je vyzvednout.

 

 

                  

Valná hromada 2013

Vážení rodiče a přátelé ADV,

 

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu Asociace pro domácí vzdělávání, na které se chceme společně s Vámi ohlédnout za uplynulým rokem naší činnosti a naplánovat činnost na další období. Kromě toho budeme letos volit 3 členy prezídia.

 

Valná hromada ADV se uskuteční 28. 9. 2013 od 10,00 do 13,00 hodin a bude předcházet slavnostnímu zahájení školního roku v Zákolanech.

 

Návrh programu VH ADV

 1. Příchod a registrace                                                   9,30 – 10,00
 2. Zahájení                                                                    10,00 – 10,05
 3. Volba orgánů VH (skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele

zápisu)                                                                                10,05 – 10,15

 1. Doplění a schválení programu                                      10,15 – 10,25
 2. Zpráva prezidia o činnosti (navazuje diskuse)             10,25 – 10,45
 3. Zpráva dozorčí rady (navazuje diskuse)                      10,45 – 10,55
 4. Příprava a volba členů prezidia                                   10,55 – 11,40
 5. Diskuse (II. stupeň, školy vstřícné DV, …)                   11,40 – 12,30
 6. Návrh další činnosti prezídia ADV                              12,30 – 12,40
 7. Návrh rozpočtu na příští rok                                      12,40 – 12,45
 8. Návrh a schválení usnesení                                         12,45 – 12,55
 9. Ukončení                                                                   12,55 – 13,00 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a nápady,

 

 

za prezídium Judita Kapicová